Vạn Ninh: Thẩm tra 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 đối với các xã Vạn Phú, Vạn Bình và Xuân Sơn.    

Nông thôn khởi sắc

Những năm qua, bằng nhiều nguồn lực khác nhau, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã tập trung đầu tư hiệu quả cho khu vực nông thôn. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn mới ở địa phương có nhiều khởi sắc.  

Kiểm tra thực hiện nông thôn mới tại xã Vạn Thọ

Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh vừa kiểm tra tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh.

 
.

các thông tin tiện ích