Tập trung hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Năm 2021, phấn đấu có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 14-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.  

Khánh Sơn: Các xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí nông thôn mới

Đến cuối năm 2020, toàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) có 1 xã đạt 14 tiêu chí nông thôn mới, 1 xã đạt 13 tiêu chí, 4 xã 11 tiêu chí và 1 xã đạt 10 tiêu chí. 

 
.

các thông tin tiện ích