Khánh Vĩnh: Dồn sức xây dựng nông thôn mới

Huyện Khánh Vĩnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Địa phương phấn đấu đến hết năm 2025, huyện không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí NTM.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khánh Sơn tham gia bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã chú trọng các hoạt động bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho hội viên, phụ nữ và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.  

Xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh): Tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 2-7, xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh) tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. Sau 10 năm triển khai thực hiện, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 42,1 triệu đồng/năm. Đến cuối năm 2020, số hộ nghèo của xã giảm còn 73 hộ, chiếm tỷ lệ 2,45%…

 
.

các thông tin tiện ích