Khẩn trương hoàn tất hồ sơ xét đạt chuẩn nông thôn mới Khẩn trương hoàn tất hồ sơ xét đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 31-10, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương về tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới tính đến tháng 10-2023.