Rà soát chương trình nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm

Chiều 6-8, Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ đầu năm đến nay, triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Khởi sắc ở vùng quê

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông thôn huyện Diên Khánh đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh nỗ lực của người dân, sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Nhà nước, Chương trình xây dựng nông thôn mới ở thị xã Ninh Hòa còn có sự tham gia hiệu quả của các tổ chức chính trị xã hội.

 
.

các thông tin tiện ích