Thực hiện tiêu chí văn hóa trong Chương trình nông thôn mới

Sở Văn hóa và Thể thao vừa có văn bản gửi UBND các địa phương về việc thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí văn hóa khi xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trong ngành Giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

5 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Sáng 31-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.  

 
.

các thông tin tiện ích