Hội nghị trực tuyến quán triệt một số nội dung Chương trình nông thôn mới

Sáng 17-11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương tham dự hội nghị.

Hội Cựu chiến binh xã Ninh Tân: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, thời gian qua, các cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Ninh Tân (thị xã Ninh Hòa) tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Diên Khánh: Tập trung mọi nguồn lực hướng đến mục tiêu đạt huyện nông thôn mới

Theo lộ trình, huyện Diên Khánh phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023. Vì vậy, huyện đang tập trung nguồn lực, triển khai các giải pháp để đạt được mục tiêu này.

 
.

các thông tin tiện ích