21:57, 09/10/2023

Sở Nội vụ: Bồi dưỡng năng lực quản lý và xây dựng nông thôn mới cho 80 học viên

C.Đ

Từ ngày 9 đến 13-10, tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và xây dựng nông thôn mới (NTM) cho 80 cán bộ, công chức làm công tác NTM của các xã tham gia chương trình NTM.

Khai giảng lớp bồi dưỡng
Khai giảng lớp bồi dưỡng.

Các học viên được truyền đạt một số chuyên đề như: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn và an toàn thực phẩm; phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị nông sản; phát triển sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của địa phương; phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; chuyển đổi số trong xây dựng NTM; kỹ năng lãnh đạo cộng đồng… Lớp bồi dưỡng tập trung trang bị, cập nhật kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025...

C.Đ