Thêm hãng ô tô có hệ thống bán hàng trực tuyến tại Việt Nam Thêm hãng ô tô có hệ thống bán hàng trực tuyến tại Việt Nam
Trong bối cảnh thị trường mua bán ô tô trực tuyến được dự báo sẽ tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ, các hãng ô tô tiếp tục thúc đẩy mô hình kinh doanh, chăm sóc khách hàng trực tuyến.