Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Chiều 10-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ Công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ.