Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ số hóa, ký số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ số hóa, ký số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Sáng 6-4, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ số hóa và ký số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên cổng dịch vụ công.