Sau bài “Bãi rác Hòn Ngang quá tải”: Cơ quan chức năng đề xuất giải pháp khắc phục Sau bài “Bãi rác Hòn Ngang quá tải”: Cơ quan chức năng đề xuất giải pháp khắc phục
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh vừa có báo cáo UBND huyện về kết quả kiểm tra hiện trạng bãi rác Hòn Ngang (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) và đề xuất các phương án khắc phục tình trạng bãi rác quá tải.