UBND tỉnh Khánh Hòa::  Yêu cầu thực hiện tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh UBND tỉnh Khánh Hòa::  Yêu cầu thực hiện tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong yêu cầu thực hiện Công điện số 469 ngày 25-5 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.