Trường hợp nào bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng?

Trường hợp nào thì người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại địa phương nơi cư trú?  

Có phải xuất hóa đơn?

Công ty có phát sinh các khoản thu về tiền phạt, bồi thường do khách hàng vi phạm hợp đồng. Trường hợp này có phải là hoạt động phải xuất hóa đơn hay không?  

Trách nhiệm trả lời trên báo chí

Những việc người dân phản ánh với báo chí, cơ quan này yêu cầu thì cơ quan, tổ chức hữu quan phải phúc đáp. Việc này được pháp luật quy định thế nào?

 
.

các thông tin tiện ích