Các trường hợp không được tách thửa

Xin cho biết các trường hợp không được tách thửa. Có phải thửa đất đáp ứng điều kiện về diện tích và kích thước cạnh thì được tách thửa?  

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại là người dưới 18 tuổi

Xin cho biết quy định về việc tham gia của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị là người dưới 18 tuổi trong tố tụng hình sự.

Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động khuyến mãi

Trường hợp công ty tổ chức các chương trình khuyến mãi tặng quà (bằng tiền, hiện vật) cho khách hàng (hộ kinh doanh) khi mua hàng từ nhà phân phối cấp 1 của công ty theo quy định của Luật Thương mại, khoản tiền, hiện vật khách hàng là cá nhân tham gia chương trình nhận được từ hoạt động này công ty có phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi trả không?

 
.

các thông tin tiện ích