Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công

Theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, từ ngày 15-2, người có công sẽ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất.

Các trường hợp người nước ngoài được thường trú tại Việt Nam

Tôi chuẩn bị làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài. Dự tính sau khi kết hôn, chồng tôi sẽ sang cư trú tại Việt Nam. Xin cho biết trường hợp của chồng tôi có thể đăng ký thường trú được không?  

Hợp đồng thuê nhà ở có bắt buộc công chứng trong trường hợp nào?

Hỏi: Tôi có căn hộ cho thuê, khi làm hợp đồng thì một bên nói hợp đồng này phải ra công chứng hoặc tới UBND cấp xã để ký xác nhận, một bên nói chỉ cần hai bên ký kết là được. Xin cho biết loại việc này pháp luật quy định như thế nào? Lê Minh (TP. Nha Trang)

 
.

các thông tin tiện ích