Khi chứng cứ bị tố cáo là giả mạo?

Trong quá trình tòa án giải quyết vụ kiện, xuất hiện một tài liệu bị coi là giả mạo, và bị tố cáo. Khi chứng cứ bị tố cáo là giả mạo thì được xử lý thế nào?

Kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Công ty khai thác 3 giếng khoan để phục vụ công tác vệ sinh, tưới cây và phòng cháy chữa cháy cho khu nghỉ mát. Tuy nhiên, giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của công ty hết hạn ngày 31-12-2018, công ty đang nộp hồ sơ tiếp tục gia hạn và chưa được giải quyết.....

Không chuyển vụ việc trung tâm hòa giải

Trường hợp người khởi kiện nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kèm theo đơn khởi kiện án dân sự, hoặc đơn khởi kiện đã được Trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa án thụ lý và lên lịch hòa giải mà người khởi kiện có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì xử lý như thế nào?

 
.

các thông tin tiện ích