Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại là người dưới 18 tuổi

Xin cho biết quy định về việc tham gia của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị là người dưới 18 tuổi trong tố tụng hình sự.

Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động khuyến mãi

Trường hợp công ty tổ chức các chương trình khuyến mãi tặng quà (bằng tiền, hiện vật) cho khách hàng (hộ kinh doanh) khi mua hàng từ nhà phân phối cấp 1 của công ty theo quy định của Luật Thương mại, khoản tiền, hiện vật khách hàng là cá nhân tham gia chương trình nhận được từ hoạt động này công ty có phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi trả không?

Những trường hợp không được cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất?

Những trường hợp nào không được cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất để thi hành án dân sự?  

 
.

các thông tin tiện ích