Hỏi - đáp chính sách, pháp luật: Vợ liệt sĩ lấy chồng khác có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Hỏi - đáp chính sách, pháp luật: Vợ liệt sĩ lấy chồng khác có được hưởng trợ cấp hàng tháng không?
Hỏi: Mấy năm nay, mẹ tôi hưởng chế độ vợ liệt sĩ của cha tôi, nay bà chuẩn bị tái giá. Xin cho biết khi lấy chồng khác thì bà còn được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng như trước đây không?