Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm

Khi có tranh chấp về tài sản thì các bên phải chịu án phí như thế nào?

Người đại diện trong tố tụng hành chính

Hỏi: Cơ quan hành chính nhà nước bị kiện nhưng người đứng đầu cơ quan không ra tòa mà lại ủy quyền cho người khác. Điều này có đúng theo quy định của pháp luật? Hoàng Minh Công (thị xã Ninh Hòa)

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký đất đai

Tôi được biết người dân ở nhà vẫn có thể làm thủ tục đăng ký đất đai mà không phải đến trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước. Xin chuyên mục hướng dẫn cụ thể để chúng tôi được biết quy định này?  

 
.

các thông tin tiện ích