Một số quy định về hòa giải, đối thoại tại tòa

Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án có hiệu lực từ ngày 1-1-2021. Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành nhiều thông tư quy định chi tiết.

Các bên đương sự không phải nộp án phí, lệ phí

Khi yêu cầu bồi thường thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, người bị thiệt hại có phải nộp án phí, lệ phí; có phải nộp thuế thu nhập đối với số tiền bồi thường được nhận không?  

Những trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất

Hỏi: Những trường hợp nào được xác định là các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất? (Trần Dũng, phường Phước Long, thành phố Nha Trang)  

 
.

các thông tin tiện ích