Phải giao nộp tài liệu, chứng cứ cho tòa án khi nào?

Gần đến ngày mở phiên tòa tôi mới lấy được tài liệu quan trọng cho vụ án. Xin cho biết, yêu cầu nộp chứng cứ cho tòa án được quy định thế nào, nộp chậm có được chấp nhận không?

Phải làm gì khi danh dự, uy tín bị xúc phạm?

Xin cho biết trong trường hợp danh dự, uy tín của một người bị xúc phạm thì pháp luật can thiệp thế nào để bảo vệ họ?  

Chứng cứ vụ án sẽ được công bố tại phiên tòa bằng hình ảnh

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra Chỉ thị về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019.

 
.

các thông tin tiện ích