Các trường hợp được ủy quyền đăng ký hộ tịch

Tôi cần bản sao trích lục hộ tịch để bổ sung vào hồ sơ nộp cho công ty, mà tài liệu đang lưu giữ tại sổ gốc của UBND xã ở quê. Do dịch bệnh Covid-19, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, việc đi lại khó khăn, vậy tôi có thể nhờ người thân ở quê sao hộ giấy tờ này được không?

Hiệu lực của hợp đồng

. Hỏi: Tôi có ký một hợp đồng cho 1 công ty thuê mặt bằng. Hai bên thỏa thuận thời điểm tính thời gian thuê là sau 2 tháng kể từ khi ký hợp đồng để bên Công ty sửa chữa mặt bằng. Hợp đồng này không công chứng. Tuy nhiên sau đó, trong thời gian sửa chữa mặt bằng, công ty không muốn thuê nữa dựa vào lý do, chưa đến thời điểm có hiệu lực hợp đồng. Vậy xin hỏi  hiệu lực hợp đồng tính như thế nào? (Hoàng Văn Bình, Diên Khánh)

Chế độ cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã

Tôi có nghe nói Nhà nước sắp có chế độ đối với lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã. Vậy xin hỏi chế độ này được quy định cụ thể như thế nào?  

 
.

các thông tin tiện ích