19:19, 29/10/2023

Hỏi ­- đáp chính sách thuế: Cho thuê mặt bằng nhà hàng có được giảm thuế giá trị gia tăng?

Hỏi: Thực hiện Nghị định số 44 ngày 30-6-2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 101 ngày 24-6-2023 của Quốc hội, công ty có cho thuê mặt bằng nhà hàng để bên thuê kinh doanh cà phê giải khát. Vậy, công ty xuất hóa đơn GTGT đối với dịch vụ cho thuê mặt bằng với thuế suất 8% thuế GTGT theo Nghị định số 44 có đúng không?

(Một công ty kinh doanh khách sạn tại TP. Nha Trang)

Trả lời: Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 44/2023 quy định: “Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất (chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định này)".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty cho thuê mặt bằng nhà hàng thì thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 44.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa