Luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Luôn thấm nhuần lời dạy của Bác
Ngày 19-5 là ngày ghi dấu sự kiện trọng đại - ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa của thế giới. Tuy Người đã đi xa nhưng trong lòng mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh vị cha già kính yêu của dân tộc luôn trường tồn. Cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc, nhân loại và thời đại, là sự thể hiện nhân cách cao cả của một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng.