Khánh Sơn: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả Khánh Sơn: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả
Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại huyện Khánh Sơn có nhiều cách làm hiệu quả, gắn với nhiệm vụ thực tế của địa phương, đơn vị.