Bánh xưa Bánh xưa
Ngày tôi còn bé, chiều chiều, bà nội đợi gánh hàng rong trong làng đi ngang nhà, mua cho anh em tôi một ít bánh nậm.