Một số chương trình, ưu đãi cho dịp lễ 30-4 và 1-5 Một số chương trình, ưu đãi cho dịp lễ 30-4 và 1-5
Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm 2023 liền sát với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động sẽ có 5 ngày nghỉ liên tiếp.