Hiệu quả từ hệ thống tưới tiết kiệm nước

Đề tài "Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây ăn quả tại Khánh Hòa" do Thạc sĩ Lê Xuân Hải - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa làm chủ nhiệm đã giúp cho nông dân giảm chi phí, sức lao động, nâng cao năng suất cây trồng…

Bí ẩn về những người miễn nhiễm với SARS-CoV-2

Báo cáo được công bố gần đây trên tạp chí Nature Reviews Immunology đưa ra giả thuyết rằng: Một tỷ lệ lớn trong dân số dường như có các tế bào miễn dịch trong cơ thể có khả năng nhận biết virus SARS-CoV-2, qua đó cho cơ thể họ sức mạnh ngăn ngừa nhiễm bệnh, dù họ không hề hay biết về điều này.

Lần đầu tiên biến đổi gene loài mực để phục vụ thí nghiệm

Trong một bài báo được công bố trên tạp chí Current Biology, các nhà khoa học đã chứng minh động vật chân đầu, bao gồm mực và bạch tuộc, có thể được nghiên cứu bằng công cụ di truyền tương tự chuột nhắt và ruồi giấm. Đó là những loài dễ nuôi trong phòng thí nghiệm và giới nghiên cứu có thể biến đổi gene của chúng thường xuyên để tìm hiểu về hành vi, bệnh dịch và phương pháp điều trị.

 
.

các thông tin tiện ích