Thí điểm làm thủ tục hàng không bằng tài khoản định danh điện tử Thí điểm làm thủ tục hàng không bằng tài khoản định danh điện tử
Các cảng hàng không trên cả nước đang thực hiện thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân. Việc thí điểm trước mắt sẽ kéo dài trong 2 tháng (từ ngày 1/6 đến 1/8/2023), áp dụng với chuyến bay nội địa.