Trung đoàn 292, Sư đoàn Phòng không 377 tuyên truyền biển, đảo cho hơn 1.500 học sinh Trung đoàn 292, Sư đoàn Phòng không 377 tuyên truyền biển, đảo cho hơn 1.500 học sinh
Ngày 27-11, Trung đoàn 292, Sư đoàn Phòng không 377 phối hợp với Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền về biển, đảo cho hơn 1.500 học sinh trong toàn trường.