Trường Sa kiên cường nơi đầu sóng - Kỳ 3: Chung tấm lòng hướng về biển, đảo thiêng liêng Trường Sa kiên cường nơi đầu sóng - Kỳ 3: Chung tấm lòng hướng về biển, đảo thiêng liêng
Huyện đảo Trường Sa phát triển vững mạnh như ngày hôm nay là nhờ sự chung tay, góp sức của hàng triệu người dân Việt Nam. Nơi đây đã thôi thúc hàng triệu trái tim trên mọi miền Tổ quốc và kiều bào hướng về.