Một vài điểm mới của Bộ luật Dân sự sửa đổi Một vài điểm mới của Bộ luật Dân sự sửa đổi
Bộ luật Dân sự (BLDS) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 24-11-2015, có hiệu lực từ ngày 1-1-2017. Nội dung bộ luật có rất nhiều thay đổi và có nhiều quy định mới so với BLDS 2005. Chúng tôi xin giới thiệu một số điểm mới trong bộ luật.