08:09, 15/09/2015

Trục xuất là hình phạt bổ sung

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đưa ra vấn đề liệu có nên quy định trục xuất chỉ là hình phạt bổ sung thay vì vừa là hình phạt chính vừa là hình phạt bổ sung như quy định hiện hành? Tôi đồng ý với ý kiến nên quy định rõ đây là hình phạt bổ sung chứ không phải là hình phạt chính bởi các lẽ sau:

Dự thảo Bộ luật Hình sự - BLHS (sửa đổi) đưa ra vấn đề liệu có nên quy định trục xuất chỉ là hình phạt bổ sung thay vì vừa là hình phạt chính vừa là hình phạt bổ sung như quy định hiện hành? Tôi đồng ý với ý kiến nên quy định rõ đây là hình phạt bổ sung chứ không phải là hình phạt chính bởi các lẽ sau:


Hình phạt này chỉ áp dụng cho người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Theo lẽ tự nhiên, khi tội phạm đã cấu thành tức là người phạm tội phải chịu chế tài theo quy định, bất kể chủ thể là ai. Nếu quy định đây là hình phạt chính như hiện hành, rõ ràng sẽ có những trường hợp người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam nhưng không chịu bất kỳ chế tài nào mà chỉ bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Hiện đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập, người nước ngoài đến làm ăn, sinh sống, du lịch... rất lớn nên tình trạng những người nước ngoài đến Việt Nam phạm tội cũng sẽ tăng tương ứng. Đó là chưa kể tình trạng tội phạm vùng biên giới cũng hết sức phức tạp. Mặt khác, nếu người Việt Nam phạm tội ở nước ngoài, họ phải chấp hành xong các hình thức phạt tiền, phạt tù... theo quy định nước sở tại rồi mới bị trục xuất. Vậy thì tại sao Việt Nam lại không áp dụng tương tự để đảm bảo sự công bằng? Do đó, tôi cho rằng, dự thảo BLHS (sửa đổi) lần này nên quy định hình phạt trục xuất là hình phạt bổ sung, không là hình phạt chính.


Nguyễn Thái Linh
(Tổ 3, Ngọc Hiệp, Nha Trang)