Thư mời cộng tác báo xuân Giáp Thìn 2024 Thư mời cộng tác báo xuân Giáp Thìn 2024
Trong đó, cụm chủ đề chính “Tầm vóc mới” sẽ tập trung nêu bật tiềm năng phát triển của tỉnh sau khi có Quy hoạch tỉnh; tiềm năng của những vùng đất trên địa bàn. Đó còn là câu chuyện về thu hút đầu tư; về những công trình góp phần làm nên diện mạo của tỉnh - trung tâm khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên...