Vạn Hưng: Khang trang xã nông thôn mới nâng cao Vạn Hưng: Khang trang xã nông thôn mới nâng cao
Gần 15 năm nỗ lực phấn đấu, trải qua không ít khó khăn, nhưng với lộ trình cụ thể, thống nhất, sự đoàn kết, đồng lòng và tham gia tích cực của nhân dân, xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh) đã đạt chuẩn xã nông thôn mới...