21:29, 22/04/2024

Cam Ranh: Năm 2024, có 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

PHAN HƯƠNG

Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 vừa có buổi làm việc với UBND TP. Cam Ranh về tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Năm 2024, thành phố có 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM là Cam Phước Đông và Cam Thịnh Tây. Hiện tại, xã Cam Phước Đông đã đạt 14/19 tiêu chí; xã Cam Thịnh Tây đạt 13/19 tiêu chí. Thành phố có 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao là Cam Lập và Cam Thành Nam. Hiện nay, xã Cam Lập đã đạt 19/19 tiêu chí NTM, 11/19 tiêu chí NTM nâng cao; xã Cam Thành Nam đã đạt 18/19 tiêu chí NTM, 14/19 tiêu chí NTM nâng cao... Đối với công tác triển khai nguồn vốn xây dựng NTM, năm 2024, thành phố được phân bổ 27,3 tỷ đồng để thực hiện. Trong đó, nguồn vốn tỉnh hơn 10,7 tỷ đồng; thành phố hơn 13,7 tỷ đồng; xã đối ứng hơn 2,7 tỷ đồng.

Tại hội nghị, UBND TP. Cam Ranh đã kiến nghị tổ công tác tham mưu tỉnh xem xét, quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ xã Cam Thịnh Tây hoàn thành tiêu chí về y tế; hỗ trợ 2 xã Cam Lập và Cam Bình hoàn thành chỉ tiêu về vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng (đối với tôm hùm); sớm cấp kinh phí thực hiện các công trình NTM trên địa bàn 2 xã Cam Phước Đông và Cam Thịnh Tây; sớm chỉ đạo triển khai đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 2 xã Cam Bình và Cam Lập...

PHAN HƯƠNG