Biển báo giao thông bị cây xanh che khuất
Biển báo giao thông bị cây xanh che khuất
Hiện nay, gần nút giao đường Hải Thượng Lãn Ông - đường Lý Tự Trọng (thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) có biển báo giao thông bị cây xanh che khuất (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, phát quang cây xanh để người đi đường dễ quan sát, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.