Đâm chết người vì… ít tuổi mà nói hỗn!

Sơn cho rằng Linh có ý hỗn láo, nhỏ tuổi mà thường xuyên văng tục khi nói chuyện. 

Đi nhanh giữa lòng đường, tông chết người

Không có giấy phép lái xe, nhung bị cáo vẫn chạy xe rất nhanh và còn lái xe đi giữa lòng đường.

Đi đòi nợ, cả nhóm hầu tòa

Mỹ Anh bàn bạc, bản thân sẽ ra gặp ông Hội đòi tiền trước, nếu xô xát thì nhờ cả nhóm can thiệp, hù dọa cho ông này sợ để đòi được tiền. 

 
.

các thông tin tiện ích