Nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè: Cần quản lý tốt rác thải nhựa

Những năm qua, các vùng nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, khiến nghề nuôi tôm hùm, cá biển ngày càng khó khăn. Để nuôi trồng thủy sản trên biển đạt hiệu quả, người nuôi cần nâng cao ý thức giữ gìn môi trường chung, trong đó việc hạn chế rác thải nhựa là rất quan trọng.

Kinh phí bảo vệ môi trường năm 2021 hơn 12,8 tỷ đồng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2021 hơn 12,8 tỷ đồng.  

Nhân rộng chương trình "Đổi rác lấy cây xanh"

Vừa qua, chương trình "Đổi rác lấy cây xanh" được Hội đồng Đội thành phố Nha Trang, Huyện đoàn Khánh Vĩnh triển khai thực hiện đã thu hút nhiều đội viên, người dân tham gia. Hoạt động này đã góp phần lan tỏa ý thức trồng cây xanh tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường.

 
.

các thông tin tiện ích