Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa: Đẩy mạnh chuyển đổi số Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa: Đẩy mạnh chuyển đổi số
Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kết nối, tư vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động...