Cảnh giác

- Thiệt, rầu hết sức rầu, tưởng đâu yên ổn để làm ăn, ai ngờ bà cô vi quay lại quậy từa lưa, ớn quá!

Lại thấy lo!

- Một ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng lại làm bao người lo lắng, sau 3 tháng bình yên… Không hiểu bà cô vi này còn ám chúng ta đến bao giờ. Coi chừng khẩu trang lại khan hiếm…

Giờ cao điểm…

Tụi nhỏ thi cử xong rồi, các bố các mẹ cùng nghỉ hè với con thôi nào. Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, nhà ông với nhà tui lên kế hoạch cùng đi nhé!

 
.

các thông tin tiện ích