Giấu…

- Còn hơn tháng nữa đến Tết, nhanh quá ông ạ!  

Vui thôi, đừng vui quá…

- World Cup lần đầu tiên diễn ra vào cuối năm. Thế là tối coi đá banh sáng lo cày kiếm tiền tiêu Tết, cũng vui nhỉ?

Giảm tải…

- Mỗi lần nghe bài hát "Khi thầy viết bảng/bụi phấn rơi rơi/có hạt bụi nào/rơi trên bục giảng/có hạt bụi nào/vương trên tóc thầy" là lại thấy xúc động, lại thấy bao nhiêu ký ức tuổi thơ ùa về…

 
.

các thông tin tiện ích