Quản lý đất đai - trách nhiệm từ người đứng đầu Quản lý đất đai - trách nhiệm từ người đứng đầu
Cuối tháng Ba và đầu tháng Tư, Khánh Hòa đón nhận nhiều tin vui khi Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.