Quy hoạch chung TP. Nha Trang: Hướng đến phát triển bền vững, vì lợi ích của cộng đồng Quy hoạch chung TP. Nha Trang: Hướng đến phát triển bền vững, vì lợi ích của cộng đồng
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 259 phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040. Đây là cơ sở pháp lý để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội cũng như các dự án dân sinh, sớm đưa Nha Trang trở thành đô thị hạt nhân trong quá trình phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030...