21:17, 26/02/2024

Quyết tâm hoàn thành sớm công tác giảm nghèo 

VĂN GIANG

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, năm 2023, toàn tỉnh Khánh Hòa đã giảm được 3.528 hộ nghèo và 3.821 hộ cận nghèo. Năm 2024, toàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, với quyết tâm hoàn thành sớm công tác giảm nghèo. 

Chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2024 là năm bản lề để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có chỉ tiêu về công tác giảm nghèo. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả cao chỉ tiêu Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do vậy, năm 2024, toàn tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững để không còn hộ nghèo. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2024 với tổng nguồn vốn hơn 207,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí Trung ương hỗ trợ hơn 147,5 tỷ đồng, kinh phí địa phương hơn 59,7 tỷ đồng. Từ kế hoạch này, các sở, ngành, địa phương sẽ tập trung triển khai đồng bộ 7 dự án trọng tâm. Trong đó, chú trọng thực hiện dự án về hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, nhất là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh), duy tu bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất, tạo liên kết vùng.

Trong năm 2023, nhiều hộ nghèo huyện Khánh Vĩnh được hỗ trợ xây nhà ở có sự đối ứng của hộ nghèo đã làm thay đổi nhận lực vươn lên thoát nghèo của người dân.
Trong năm 2023, nhiều hộ nghèo ở huyện Khánh Vĩnh được hỗ trợ xây nhà.

Đầu tháng 2-2024, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định bổ sung có mục tiêu cho Khánh Vĩnh hơn 6,4 tỷ đồng để triển khai 7 công trình gồm: Sửa chữa cầu Bến Lội 2 (xã Sơn Thái); sửa chữa cầu Gia Lợi (xã Giang Ly); sửa chữa cầu treo Sông Máu (xã Khánh Thượng); sửa chữa cầu thôn Suối Lách (xã Khánh Trung); sửa chữa tuyến 2 từ Tỉnh lộ 8B đi dọc xóm Soi Mít đến ngã ba thôn Cà Thiêu (xã Khánh Hiệp); sửa chữa kênh mương thôn Suối Lách và kênh mương thôn Suối Cá (xã Khánh Trung). Tại Khánh Sơn, UBND tỉnh bổ sung hơn 9,9 tỷ đồng để triển khai 3 công trình gồm: Duy tu sửa chữa đường vào hang Tỉnh ủy (xã Sơn Bình); duy tu sửa chữa đường Hòn Dung (xã Sơn Hiệp); duy tu sửa chữa đường từ đập Kano đi khu sản xuất Chi Chay. Đối với Vạn Ninh, UBND tỉnh bổ sung 497 triệu đồng thực hiện sửa chữa hệ thống điện đường chiếu sáng thôn Khải Lương (xã Vạn Thạnh). Những công trình, dự án nêu trên đang được các địa phương thực hiện thủ tục thi công và sẽ hoàn thành trong năm 2024.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Đề án tổng thể giảm nghèo bền vững huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hơn 845 tỷ đồng đầu tư các dự án của 2 huyện. Còn Sở Tài chính đã bố trí hơn 597 tỷ đồng từ vốn sự nghiệp, nguồn dự toán và nguồn vốn Nghị quyết số 17, ngày 15-11-2022 của HĐND tỉnh về việc cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách địa phương và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 55, ngày 16-6-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh để thực hiện đề án.

Đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo

Qua rà soát của các sở, ngành, địa phương, trong tổng số 7.298 hộ nghèo có 3.159 hộ thiếu hụt về việc làm; trong tổng số 12.657 hộ cận nghèo có 3.611 hộ thiếu hụt việc làm. Đồng thời, nguyên nhân nghèo khác của nhóm hộ nghèo, cận nghèo là do không có đất sản xuất; không có vốn sản xuất, kinh doanh; không có công cụ, phương tiện sản xuất; không có kiến thức về sản xuất; không có kỹ năng lao động, sản xuất; không có lao động; có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn; một số nguyên nhân khác. Để giúp các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, trong thời gian tới, các cấp, ngành sẽ tập trung hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Đồng thời, tiến hành bóc tách đất rừng để giao cho những hộ chưa có đất sản xuất để phát triển kinh tế; tiến hành khảo sát nhu cầu và khả năng để thực hiện hỗ trợ công cụ sản xuất hoặc chuyển đổi nghề cho các hộ dân; mở các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất và chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng đồng bộ; hỗ trợ về vật tư, nguyên liệu, công cụ, trang thiết bị và cây con giống chất lượng, phù hợp cho các hộ dân. Ngoài ra, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của người dân nhằm tạo đầu ra bền vững; quan tâm hỗ trợ nguồn vốn chính sách cho các hộ để đầu tư phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, ngành chức năng tập trung khảo sát nhu cầu, khả năng, điều kiện của từng hộ để tư vấn, đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng; giới thiệu việc làm phù hợp cho những người thuộc hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt việc làm; liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong đào tạo và giải quyết việc làm cho người học. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhất là ở thị trường chất lượng cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngoài ra, toàn tỉnh tập trung hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 669 hộ nghèo, cận nghèo, qua đó hoàn thành xóa toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về nhà ở trong năm 2024. Đặc biệt, việc hỗ trợ xây, sửa nhà ở được thực hiện đảm bảo tiêu chí của Sở Xây dựng, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo có sự đối ứng của người dân, có nhà vệ sinh. Không chỉ vậy, toàn tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội nhằm góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, cận nghèo…

Lãnh đạo UBND huyện Khánh Vĩnh và huyện Khánh Sơn cho biết, với những chính sách hỗ trợ, cùng với những giải pháp căn cơ đã và đang được các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, trong năm 2024, cả 2 địa phương sẽ thoát khỏi huyện nghèo. Thời gian tới, 2 địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thực hiện đồng bộ công tác đầu tư cơ sở hạ tầng; tập trung giải quyết các vấn đề về đất sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ công cụ và cây trồng, vật nuôi, xây dựng hiệu quả các mô hình giảm nghèo để hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững…

Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (hộ nghèo và cận nghèo) đạt từ 1 đến 1,5%/năm, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 0,48%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt từ 7%/năm trở lên và 2 huyện này đạt các tiêu chí thoát khỏi huyện nghèo; đến cuối năm, toàn tỉnh không còn hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; 100% người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm…

VĂN GIANG