Chiến thắng Điện Biên Phủ qua góc nhìn phương Tây
Chiến thắng Điện Biên Phủ qua góc nhìn phương Tây
Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954) của dân tộc Việt Nam như “tiếng sấm” gây choáng váng đối với chính quyền thực dân Pháp nói riêng và phương Tây nói chung. 70 năm trôi qua, đã có hàng chục cuốn sách của phương Tây viết về Điện Biên Phủ.