Khoảng trống trong âm nhạc xứ Trầm

Nếu xem những người dưới 40 tuổi là nhạc sĩ trẻ thì hiện nay, đội ngũ này ở Khánh Hòa thật sự ít ỏi và chưa ghi được dấu ấn qua những tác phẩm nổi bật. Để cải thiện tình hình thiếu hụt đội ngũ sáng tác trẻ khi lớp nhạc sĩ giỏi đã lớn tuổi không phải là việc dễ làm ngay được.  

Màu xanh…

- Biển xanh, trời xanh, thật là sung sướng và thoải mái khi được đi dạo ngắm cảnh, chỉ vướng víu cái khẩu trang một chút nhưng không sao, còn tốt hơn là bị nhốt trong nhà, nghe từ cách ly lại hãi…

Ngày Thông tin về phát triển thế giới (24-10)

Để động viên và thu hút các nước trên thế giới về phát triển và sự cần thiết phải tăng cường sự hợp tác quốc tế, ngày 19-12-1972, Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua Nghị quyết 3038 lấy ngày 24-10 hàng năm là "Ngày Thông tin về phát triển thế giới" và được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 24-10-1973.  

 
.

các thông tin tiện ích