Đưa tín ngưỡng thờ Mẫu thành sản phẩm du lịch

Tín ngưỡng thờ Mẫu đã gắn bó với người dân Khánh Hòa từ lâu đời. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 200 di tích thờ Mẫu Thiên Y A Na. Trong đó, Tháp Bà Ponagar được xem là trung tâm của tín ngưỡng này ở xứ Trầm. Đây là những tiềm năng để thúc đẩy hoạt động du lịch tâm linh gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu.

Tổ chức Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021

Thông tin từ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, đơn vị này sẽ chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021.  

Âm nhạc của mỗi người

1. Ba má tôi biết chơi đàn, tuy nhiên, cả một thời thơ ấu tôi chỉ thấy ba bấm mỗi cung rê thứ. Còn giữ lại trong tôi hình ảnh ba cầm cây đàn từng tưng hết 6 dây, chỉ 2 bài hát và chưa bao giờ tôi nghe ông hát trọn bài: "Ngày xưa có hai anh em nhà kia, cùng yêu thương một cô gái làng bên…". Có khi ông cao hứng: "Cô láng giềng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi…". Việc đàn hát với ông chỉ là dăm phút thư giãn với chỉ một cung rê thứ và luôn bỏ dở nửa chừng bài hát.

 
.

các thông tin tiện ích