Thấm dần những điệu bài chòi

Năm thứ 2 thực hiện đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi, các cơ quan, địa phương liên quan đã nỗ lực khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 để đưa những câu hô, điệu hát bài chòi trở lại và lan tỏa trong đời sống người dân.

Lại chuyện giải cứu

- Không biết sao mà mỗi lần đi ngang qua mấy hàng bán thanh long đổ đống ngoài vỉa hè có gắn bảng giải cứu, tự nhiên tui cứ thấy cay xè mắt ông ạ...

Hương vị xứ trầm hương

Mỗi vùng đất - miền quê đều có những điều thiêng liêng, thú vị, nặng tình, nặng nghĩa mà mỗi người đều mong tìm hiểu, khám phá. Là người cầm bút, điều kiện nghề nghiệp càng giúp cho nhà văn - nhà báo Lê Đức Dương thực hiện những ước muốn của mình, đó là viết lên những tình cảm, nghĩ suy với mảnh đất sinh ra và lớn lên, trưởng thành.

 
.

các thông tin tiện ích