Khai mạc Hội sách tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Khai mạc Hội sách tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Sáng 22-4, tại Trường Đại học Khánh Hòa (số 1 Nguyễn Chánh, TP. Nha Trang), UBND tỉnh tổ chức khai mạc Hội sách tỉnh Khánh Hòa năm 2024.