Ông Vĩnh Thông giữ chức Giám đốc Sở Tài chính

Ngày 29-1, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định bổ nhiệm ông Vĩnh Thông - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-2-2019.  

Ông Trần Xuân Lãm giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Chiều 16-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn ông Trần Xuân Lãm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 1-1-2019.   

Nhân sự mới

Chiều 28-12, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho ông Phạm Quốc Đạt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tiếp nhận và phụ trách Sở Tư pháp từ ngày 1-1-2019 cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ tại sở, ....

 
.

các thông tin tiện ích