Ông Lê Ngọc Thạch được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh

Ngày 26-11, tại TP. Cam Ranh đã diễn ra kỳ họp thứ 4 HĐND TP. Cam Ranh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp, HĐND TP. Cam Ranh đã bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh đối với ông Lương Đức Hải - Bí thư Thành ủy Cam Ranh; đồng thời, bầu bổ sung Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh đối với ông Lê Ngọc Thạch - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh.

Ông Lê Hồng Phương giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 15-11, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa kể từ ngày 15-11-2021, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.  

Ông Nguyễn Đức Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Sáng 15-11, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Sơn – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thời hạn 5 năm kể từ ngày 15-11-2021.  

 
.

các thông tin tiện ích