Bà Ung Thị Vân giữ chức vụ Giám đốc Bưu điện tỉnh Khánh Hòa

Sáng 13-1, ông Phan Thảo Nguyên – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã trao quyết định của Tổng công ty bổ nhiệm bà Ung Thị Vân - Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Khánh Hòa giữ chức Giám đốc Bưu điện tỉnh Khánh Hòa. 

Ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa

Ngày 12-1, bà Trần Thu Mai – Giám đốc Sở Nội vụ đã trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh – Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn 5 năm kể từ ngày 12-1-2021.

Ông Võ Nam Thắng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Diên Khánh

Sáng 5-1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quyết định luân chuyển, chỉ định ông Võ Nam Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Diên Khánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
.

các thông tin tiện ích