Tăng cường tuyên truyền về an toàn bức xạ

Nhận thức tác hại của bức xạ đến sức khỏe con người, ngành chức năng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn bức xạ nhằm tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng. 

Thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy: Hiệu quả bước đầu

Thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020, từ năm 2016 đến nay, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh đã xây dựng được 10 mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

Từ ngày 1-3-2019: Bắt đầu thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử

Hướng đến mục đích phục vụ công việc chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn, Bộ Y tế đã xây dựng Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-3-2019 và sẽ được triển khai đến tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế. Hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm: hồ sơ bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh án ngoại trú và các loại hồ sơ bệnh án khác...

 
.

các thông tin tiện ích