Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tiến trình phát triển đất nước Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tiến trình phát triển đất nước

Là người công tác gần gũi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một thời gian tương đối dài, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã nêu những dấu ấn đậm nét về Tổng Bí thư.

Thông báo về việc treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thông báo về việc treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Thông cáo đặc biệt ngày 20/7/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo thấu hiểu lòng dân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo thấu hiểu lòng dân

Kỷ niệm những lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc, gặp gỡ, động viên vẫn còn nguyên trong tâm trí nhiều người.

Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng

Khánh Hòa Online trân trọng giới thiệu bài viết của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về những dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Khánh Hòa Online trân trọng giới thiệu bài viết "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tâm điểm
Gieo mầm thiện lành
Gieo mầm thiện lành
Nằm dưới chân đèo Rù Rì (TP. Nha Trang), mấy chục năm nay, chùa Kim Sơn đã trở thành nơi ươm mầm hy vọng, gieo con chữ cho nhiều lớp học sinh nghèo, mồ côi.
Đọc báo in số 7369 ngày 23/7/2024