Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo
Kể từ ngày 31/5/2023, Công ty TNHH XD-TM-DV Mạnh Dũng; Mã số thuế: 4201883842; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Nhà số 249, Tổ 13, thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).
Lời chia buồn Lời chia buồn
13:26, 02/06/2023
Lời cảm tạ Lời cảm tạ
09:45, 01/06/2023
Lời cảm tạ Lời cảm tạ
16:12, 31/05/2023