Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa
Chiều 28-5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh. Cùng tham dự có đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) tỉnh.