17:44, 10/07/2024

Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

N.T

Chiều 10-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ Công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ. Cùng dự, có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; các thành viên Ủy ban. Phiên họp diễn ra bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và trực tuyến đến các bộ, ngành, địa phương trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tham dự hội nghị. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Nguồn: baochinhphu.vn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Nguồn: baochinhphu.vn.
Quang cảnh tham gia phiên họp từ điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.
Quang cảnh tham gia phiên họp từ điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Phiên họp lần thứ 9 diễn ra với trọng tâm là Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, công tác chuyển đổi số đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính cả nước đạt 42% (cuối năm 2023 là 17%); của các bộ, ngành đạt 61% (cuối năm 2023 là 38%); các địa phương đạt 17% (cuối năm 2023 là 9%). Kinh tế số ước đạt tăng trưởng 22,4% và tỷ trọng kinh tế số trong GDP ước đạt 18,3%. Doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm 2023. Tốc độ tăng trưởng doanh số trên sàn giao dịch bán lẻ trực tuyến tăng 80% so với cùng kỳ năm 2023. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng 8% so với cùng kỳ. Giao dịch chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng, hệ thống thông tin tăng 67% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 6 tháng, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương đề xuất tiếp tục thực thi phương án đơn giản hóa đối với 317 thủ tục hành chính được quy định tại 65 văn bản quy phạm pháp luật; có 63/63 địa phương, 13/22 bộ, ngành hoàn thành việc nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cấp bộ là 46,36%, của địa phương đạt 58,12%; đã có 102/135 Hệ thống đáp ứng tất cả tiêu chí an toàn, an ninh mạng, 112/135 Hệ thống thông tin đã thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng…

Tại Khánh Hòa, triển khai sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin, nền tảng số của địa phương như: Ứng dụng Công dân số tỉnh Khánh Hòa; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống Quản lý cán bộ công chức; hệ thống Quản lý việc giải quyết kiến nghị của cử tri; hệ thống Thư điện tử công vụ; hệ thống Phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa; hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh vận hành từ cấp tỉnh đến cấp xã… Thực hiện duy trì kết nối, tích hợp ổn định giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với các hệ thống thông tin của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Tổ chức triển khai các dự án trọng điểm phục vụ chuyển đổi số theo tiến độ. Hiện tại, tỉnh đang trong giai đoạn tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số và Đề án 06 để đạt những kết quả tích cực, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, bất cập cần được khắc phục, tháo gỡ. Thời gian tới, cần tiếp tục rút kinh nghiệm trong thực hiện các nội dung, kế hoạch đã đề ra; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động chuyển đổi số quốc gia; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về chuyển đổi số; tiếp tục phát triển hệ thống dữ liệu, hạ tầng số quốc gia; các bộ, ngành, địa phương tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng quốc gia; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp vào công tác chuyển đổi số…

N.T