Xác định lại giá đất Khu đô thị Mipeco

Tháng 12-2020, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa không tính lại giá đất và xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của công ty tại dự án Khu đô thị Mipeco (phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang). Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bác đề nghị và tham mưu UBND tỉnh tính lại giá đất tại đây.

Gấp rút giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 22-1, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để đến hết ngày 31-1 phải đạt tỷ lệ giải ngân đã đề ra.  

Tập trung xây dựng mô hình khuyến nông trọng điểm

Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tập trung xây dựng các mô hình khuyến nông trọng điểm theo định hướng của ngành. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng trang thông tin điện tử về các sản phẩm nông sản Khánh Hòa.

 
.

các thông tin tiện ích