Phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá hình thức chăn nuôi tại Khánh Hòa có sự thay đổi tích cực. Tuy nhiên, quy mô chăn nuôi còn khá nhỏ; khâu giết mổ gia súc, gia cầm cần được quan tâm hơn.  

Tăng cường phối hợp thu ngân sách nhà nước

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo về việc tăng cường phối hợp thu ngân sách nhà nước các tháng cuối năm 2021.  

Kiến nghị gỡ khó cho dự án ngoài ngân sách

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã rà soát tất cả các dự án đầu tư ngoài ngân sách trong 10 năm qua. Từ đó, có những đánh giá tổng quan về tình hình thực hiện dự án và tìm phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

 
.

các thông tin tiện ích