Báo cáo kết quả kinh doanh 2019: Prudential tiếp tục phát triển bền vững

Ngày 9-4-2020,  Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) công bố kết quả kinh doanh năm 2019, tiếp tục khẳng định một năm kinh doanh hiệu quả với sự tăng trưởng ổn định và tiềm lực tài chính vững chắc.

Tiếp tục điều tra, rà soát tàu cá

Để đảm bảo công tác quản lý tàu cá theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017, Chi cục Thủy sản đang tiếp tục phối hợp với các địa phương điều tra, rà soát đối với số tàu cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Chờ vốn đầu tư công từ Trung ương

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản kiến nghị Chính phủ sớm bố trí vốn cho các dự án, chương trình đầu tư công từ Trung ương. Việc bố trí vốn nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19.  

 
.

các thông tin tiện ích