Tạo điều kiện cho công nghiệp phát triển

Khi thị trường bất động sản trầm lắng, năm 2019, công nghiệp được xác định là một trong những ngành chính tạo động lực cho phát triển kinh tế và thu ngân sách tỉnh.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa: Phấn đấu đạt lợi nhuận hơn 50 tỷ đồng

Ông Nguyễn Cao Ký - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) cho biết, năm 2019, công ty đặt mục tiêu tăng 10% điện thương phẩm so với năm 2018, giảm tỷ lệ thất thoát điện năng nhỏ hơn 4,3%. Đồng thời, đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;....

Giao chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2019 cho các doanh nghiệp nhà nước

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao chỉ tiêu nộp ngân sách cho các doanh nghiệp nhà nước địa phương năm 2019. Theo đó, các doanh nghiệp được giao chỉ tiêu nộp ngân sách 3.465 tỷ đồng. 

 
.

các thông tin tiện ích