Tình trạng nuôi biển trái phép: Cần có những giải pháp quyết liệt 
Tình trạng nuôi biển trái phép: Cần có những giải pháp quyết liệt 
Hiện nay, tại các địa phương ven biển trong tỉnh đều có tình trạng người dân nuôi trồng thủy sản  tự phát, ngoài vùng quy định. Điều này đã dẫn đến nhiều hệ lụy cần phải giải quyết...