Các tập đoàn Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khánh Hòa

Ngày 23-10, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tín hiệu vui cho công nghiệp hỗ trợ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo Sở Công Thương và Sở Nội vụ nghiên cứu xây dựng Đề án hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương. Đây sẽ là bước tiến dài trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Giai đoạn 2021 - 2025: Dự kiến chuyển đổi hơn 7.600ha cây trồng

Theo dự thảo Kế hoạch chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2021 - 2025 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa tổng hợp, soạn thảo, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh sẽ có 7.615ha đăng ký chuyển đổi cây trồng. Trong số này, sẽ có hơn 2.000ha đất lúa kém hiệu quả, không chủ động nước chuyển sang trồng cây hàng năm khác;

 
.

các thông tin tiện ích