Trưởng Công an xã làm theo lời Bác

Công tác ở cơ sở, Đại úy Hồ Thiết Hoan - Trưởng Công an xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh luôn gần gũi với nhân dân, tận tụy với công việc như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Liên tục 5 năm (2016-2020), anh được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua.  

Bài 2: Cần sự vào cuộc quyết liệt, sâu sát

Để tạo nguồn kết nạp đảng viên ở địa bàn dân cư rất cần sự vào cuộc quyết liệt, sâu sát của các tổ chức đảng với những giải pháp, kế hoạch cụ thể phù hợp tình hình địa phương cùng những cách làm hay để đem lại kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên.

Bài 1: Khó tạo nguồn kết nạp đảng viên mới

Báo cáo tổng kết Đề án số 03, ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tập trung xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố và các trường học, giai đoạn 2017 - 2020 và báo cáo kết quả công tác phát triển đảng viên của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy, nhiều địa phương đã hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đề ra, riêng chỉ tiêu kết nạp đảng viên có nhiều địa phương không đạt.

 
.

các thông tin tiện ích