Khánh Sơn: Thu hút đầu tư phát triển du lịch
Khánh Sơn: Thu hút đầu tư phát triển du lịch
Với nhiều tiềm năng, lợi thế, huyện Khánh Sơn đang chú trọng xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch.