Giải thể Câu lạc bộ Dưỡng sinh thiền định Giải thể Câu lạc bộ Dưỡng sinh thiền định
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra Quyết định số 3612/QĐ-UBND, ngày 28/12/2022 về việc giải thể Câu lạc bộ Dưỡng sinh thiền định tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, CLB Dưỡng sinh thiền định tỉnh có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chấm dứt hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.