03:05, 09/05/2022

Tuyên bố phá sản Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất vật liệu xây dựng 79

Tuyên bố phá sản Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất vật liệu xây dựng 79; địa chỉ: thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT ĐỊNH:


1. Tuyên bố phá sản Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất vật liệu xây dựng 79; địa chỉ: thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.


2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất vật liệu xây dựng 79.


3. Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với các khoản nợ của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất vật liệu xây dựng 79 kể từ ngày 29/4/2022.


4. Chấm dứt quyền hạn giám đốc của bà Đinh Thị Mỹ Lệ đối với Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất vật liệu xây dựng 79.


5. Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phải chịu lệ phí phá sản là 1.500.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2021/0008968 ngày 21/01/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.


6. Về chi phí phá sản: Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phải chịu các chi phí đăng báo, tống đạt quyết định phá sản và các chi phí hợp lý khác theo quy định của pháp luật là 10.000.000 đồng.


7. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản, Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất vật liệu xây dựng 79, các chủ nợ có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này.