07:12, 18/12/2021

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Song Hoàng thông báo doanh nghiệp phá sản

1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Song Hoàng: Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Vũ - Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200712805 đăng ký lần đầu ngày 05/10/2007 và thay đổi lần thứ 2, ngày 21/4/2011 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa. Mã số thuế: 4200712805

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN


1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Song Hoàng: Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Vũ - Giám đốc


Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200712805 đăng ký lần đầu ngày 05/10/2007 và thay đổi lần thứ 2, ngày 21/4/2011 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa. Mã số thuế: 4200712805


Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Song Hoàng:


2.1. Đình chỉ các giao dịch liên quan đến Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Song Hoàng.


2.2. Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với các khoản nợ của Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Song Hoàng kể từ ngày 08/12/2021.


2.3. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Xuân Vũ - Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Song Hoàng.


2.4. Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Song Hoàng để tiêu hủy theo quy định của pháp luật và xóa tên doanh nghiệp theo quy định của Luật phá sản, Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Các chứng từ, tài liệu của Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Song Hoàng do ông Nguyễn Xuân Vũ lưu trữ theo quy định của pháp luật.