09:03, 26/03/2021

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Chế bản in Thùy Anh
 

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Chế bản in Thùy Anh
 
Địa chỉ: Số 81 đường Phạm Phú Thứ, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 
Điện thoại: 0908 480 448
 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201707773 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 14/09/2016.
 
Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.