09:03, 26/03/2021

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hải Ngọc Tuấn
 

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hải Ngọc Tuấn
 
Địa chỉ: Thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
 
Điện thoại: 0906 310 655
 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201787063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 13/04/2018.
 
Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.