11:03, 16/03/2020

Quyết định mở thủ tục phá sản

Mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh.
 

 

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA
 
quyết định
 
1. Mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh.
 
Địa chỉ: Thôn Lam Sơn, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
 
2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Ông Lê Hoài Tâm - Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
 
3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng Quyết định mở thủ tục phá sản trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao và báo địa phương, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh phải trả, kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.