10:01, 13/01/2020

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng An Phú Khánh Hòa


Địa chỉ: 30 Gò Tre, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 01253276005.

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng An Phú Khánh Hòa


Địa chỉ: 30 Gò Tre, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 01253276005.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201767123 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 9/11/2017.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.