Kết nối Khánh Hòa với các đối tác quốc tế Kết nối Khánh Hòa với các đối tác quốc tế
Sáng 4-6, UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị “Kết nối Khánh Hòa với các đối tác quốc tế: Khát vọng phát triển” và các sự kiện liên quan từ ngày 4 đến ngày 5-6.  ​