Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa: Chú trọng phát triển đảng viên trẻ Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa: Chú trọng phát triển đảng viên trẻ
Với ưu thế về nguồn cán bộ trẻ nên thời gian qua, công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa có nhiều thuận lợi. Tính đến nay, số đảng viên mới được kết nạp của Đảng bộ BHXH tỉnh đã đạt 116,66% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.