Kỳ 2: Cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Các xã, phường, đoàn thể của TP. Nha Trang đã nỗ lực hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, khó khăn và quan tâm chăm lo cho cuộc sống của người dân với tư tưởng "lấy dân làm gốc".  

Kỳ 1: Những mô hình thiết thực

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 20, ngày 20-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về "xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở TP. Nha Trang nỗ lực chăm lo cho người dân với nhiều cách làm hay, hiệu quả, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19.

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới

Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

 
.

các thông tin tiện ích