Xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa): Hiệu quả từ phong trào “Dân vận khéo” Xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa): Hiệu quả từ phong trào “Dân vận khéo”
Thời gian qua, Khối Dân vận xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” thông qua việc xây dựng những mô hình tự quản ở các khu dân cư, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. ​​​​​​​