Xây dựng văn hóa kiểm tra của Đảng

Là cán bộ được rèn luyện, trưởng thành từ ngành Kiểm tra Đảng, ông Hà Quốc Trị  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có những phân tích rất sâu sắc và tâm huyết về xây dựng văn hóa kiểm tra của Đảng. Báo Khánh Hòa trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết của ông Hà Quốc Trị.

Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ: Bước đột phá để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 41 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, trong đó nêu rõ nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. 

Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021...

 
.

các thông tin tiện ích