Sáng mãi tinh thần ngày khởi nghĩa 14-8

Cách đây 75 năm, ngày 14-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân huyện Vạn Ninh đã đứng lên giành chính quyền từ tay quân Nhật, khởi đầu cho những ngày sục sôi khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám của tỉnh Khánh Hòa. 

Vạn Ninh: Sức bật từ phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tiếp tục được đẩy mạnh. Qua đó, tạo sức bật quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.  

Đất nước 90 mùa xuân có Đảng

Đất nước ta đang đón một mùa xuân đặc biệt. Mùa xuân này, Đảng ta tròn 90 năm dẫn dắt dân tộc tiến lên trên con đường cách mạng. Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi gian khổ hy sinh để có được ngày hôm nay. Bao nhiêu năm qua, mừng Đảng - mừng xuân đã trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của dân tộc. Mùa xuân và Đảng, với đất nước mãi mãi là mùa xuân mơ ước của triệu triệu con dân đất Việt. 

 
.

các thông tin tiện ích