Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023: Ghi nhận những chuyển biến tích cực Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023: Ghi nhận những chuyển biến tích cực
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của 3 đoàn kiểm tra cấp tỉnh tại 27 cơ quan, địa phương cho thấy, các đơn vị đều có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số đơn vị cũng còn những tồn tại cần tiếp tục khắc phục.