12:46, 22/05/2024

Nha Trang: 5 tháng, có hơn 8.800 hồ sơ thanh toán trực tuyến

T.M

Sáng 22-5, UBND TP. Nha Trang tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của thành phố 5 tháng đầu năm 2024.

Quang cảnh cuộc họp.
Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND thành phố kết luận cuộc họp.

5 tháng đầu năm, UBND thành phố tiếp nhận gần 7.300 hồ sơ, đã giải quyết  hơn 6.000 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng và sớm hạn đạt 99,77%; trễ hạn 0,23%. UBND cấp xã tiếp nhận hơn 20.800 hồ sơ, đã giải quyết hơn 20.000 hồ sơ; tỷ lệ đúng và sớm hạn đạt 99,87%; trễ hạn 0,13%. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của UBND thành phố là 64%; của UBND cấp xã là 83,84%. Toàn thành phố phát sinh hơn 8.800 hồ sơ thanh toán trực tuyến với tổng số tiền hơn 434 triệu đồng. Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử của thành phố đạt 81,7%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 60,48%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 4,06%. Đến hết tháng 4, thành phố giải ngân đạt 39,73% kế hoạch. Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, có hơn 95% cử tri thuộc 8 phường thực hiện sắp xếp đồng ý về việc sáp nhập và dự kiến tên gọi của đơn vị hành chính mới sau sáp nhập.

Ông Trần Văn Võ Thịnh - Trưởng phòng Nội vụ thành phố phát biểu.
Ông Trần Văn Võ Thịnh - Trưởng phòng Nội vụ thành phố phát biểu.

Thời gian tới, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tích cực đôn đốc giải quyết hồ sơ; rà soát, phân tích kỹ từng trường hợp hồ sơ trễ hạn, báo cáo thành phố về nguyên nhân, biện pháp khắc phục để không lặp lại nguyên nhân trễ hạn tương tự. Đối với các hồ sơ dừng tính chờ phản hồi của cơ quan phối hợp, cần ấn định cụ thể thời hạn dừng tính, nêu rõ lý do trong văn bản xin lỗi, hẹn lại ngày trả kết quả với công dân, tổ chức. Thành phố tiếp tục tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2023, cải thiện chỉ số CCHC năm 2024; phấn đấu giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn  cả năm của UBND thành phố xuống dưới 0,5%; tất cả UBND cấp xã không phát sinh hồ sơ trễ hạn; thu ngân sách năm 2024 vượt kế hoạch tỉnh giao từ 4% trở lên…

T.M