Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang: Giao lưu với đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Hoàng gia Campuchia

Đoàn sĩ quan trẻ Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tá Huốt Sộ K'Ra - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 làm trưởng đoàn vừa đến thăm và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang.

Triển khai đề án ứng dụng dữ liệu số về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Sáng 1-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa (Đề án 06).

Bàn phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng 1-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025.

 
.

các thông tin tiện ích