Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ngày 26-9, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa và TP. Cam Ranh năm 2023.