Hợp tác xã “khát” người trẻ Hợp tác xã “khát” người trẻ
Nhờ có sự nhanh nhạy, trình độ chuyên môn cao, những trí thức trẻ đã hỗ trợ các hợp tác xã phát triển, phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách đưa lao động trẻ về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc.