Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa Khóa VII: Thông qua 6 nghị quyết quan trọng Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa Khóa VII: Thông qua 6 nghị quyết quan trọng
Sáng 2-6, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII.