Lan tỏa phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”
Lan tỏa phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”
Những năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó, đã gặt hái được nhiều kết quả thiết thực, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, xã hội và chính người lao động.