Tích cực triển khai hóa đơn điện tử

Ngành Thuế tỉnh Khánh Hòa đã và đang tích cực phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử triển khai tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.  

Giải đáp thắc mắc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai

Thời gian qua, nhiều người nộp thuế có một số thắc mắc liên quan đến việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Từ ngày 1-8, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư

Ngày 11-6, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02 (có hiệu lực từ ngày 1-8-2021) quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (viết tắt là công chức hành chính) và công chức chuyên ngành văn thư (công chức văn thư). Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:

 
.

các thông tin tiện ích