Đôi nét về sự hình thành làng xã ở Khánh Hòa từ 1653 đến đầu thế kỷ XX

Khác với sự hình thành làng xã ở miền Bắc, làng của người Việt ở Khánh Hòa hình thành trong một bối cảnh khá đặc biệt, gắn liền với những sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc, cụ thể là thời kỳ Nam tiến của người Việt.  

Đổi thay trên những vùng đất mới

Sau ngày đất nước thống nhất, những vùng đất khô cằn, núi rừng hoang hóa như: Đất Sét (xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh), Đá Bàn (xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa)… đã được lựa chọn để xây dựng các khu kinh tế mới. Qua hàng chục năm xây dựng, phát triển, diện mạo những vùng đất này đã đổi thay từng ngày, đang trở thành các địa phương nông thôn mới.

Kết quả thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025

Khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể Năm 2022, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học trở lên chiếm hơn 88,3%; có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên hơn 82,4%.  

 
.

các thông tin tiện ích