Hang động núi lửa Krông Nô được đề cử là công viên địa chất toàn cầu Hang động núi lửa Krông Nô được đề cử là công viên địa chất toàn cầu
Theo UBND tỉnh Đắk Nông, Hang động Krông Nô của tỉnh, hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á, vừa được Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu đề cử là công viên địa chất toàn cầu.